Home

Sigla

Proiectul TOOL4GENDER își propune să prevină violența bazată pe gen, acționând într-o etapă foarte timpurie (copii școlari între 8 și 16 ani) înainte de săvârșirea lor, prin formarea profesioniștilor în domeniul prevenirii violenței de gen și îmbunătățirea abilităților acestora, precum și a familiilor datorită creării de instrumente TIC.În plus, copiii vor putea să auto-detecteze comportamente și valori sexiste datorită dezvoltării unei aplicații. 

  Continutul instruirii va avea ca scop dezvoltarea și asigurarea unei maturități afective adecvate pentru reducerea probabilității viitoare de perpetuare a violentei de gen și construirea de relații sănătoase cu ceilalți:

  •  Creșterea gradului de conștientizare a modului de îmbunătățire a rezistenței și a relațiilor sănătoase între copiii de școală. 
  •  Abilitarea fetelor și o mai bună cunoaștere bazată pe dovezi a tiparelor observate înainte de perpetuarea violentei de gen. 
  • Mai bună pregătire privind educația și abordările de gen și consolidarea capacităților și formarea formală, care va permite cunoașterea mai mare pe baza dovezilor de tipare observate (înainte de perpetuarea violentei de gen) și a unor noi oportunități de detectare a semnelor timpurii.

În pluHomes, un impact mare va fi obținut la copiii din școli, prin îmbunătățirea capacităților și abilităților lor de a reduce obiceiurile, comportamentele, concepțiile și prejudecățile inadecvate, prin urmare promovând atitudini sănătoase în relațiile viitoare, reducând situațiile de violență de gen la tineret.